Schola Prima

Schola Nova heeft ook een afdeling lager onderwijs: « Schola Prima ». Op het einde van de lagere cyclus nemen de leerlingen deel aan het kantonnaal examen om het basiscertificaat (Certificat d'Etudes de Base, C.E.B.) te behalen.


Inschrijving

De school is voor iedereen toegankelijk.
Het inschrijvingsformulier downloaden

Financiële bijdrage:
Het schoolgeld bedraagt 385€ per maand (10 maanden per jaar).
Dit bedrag omvat de lessen van het programma (28 lesuren per week), de andere gezamenlijke activiteiten die intra muros georganiseerd worden, alsook een deel van de schoolbenodigdheden.
De inschrijving is pas effectief na het betalen van de administratieve kosten ten belope van 75€ alsook het schoolgeld van de maand september.

Rekeningnummer van de school:
IBAN : BE54 0682 2078 8797
BIC : GKCCBEBBInformatie :
Emmanuelle Dehareng
info[at]scholanova.be
tel : 0472 37 98 32

Uurrooster

De lessen beginnen elke morgen om 9 uur.
Woensdag en vrijdag eindigt de school om 12u45, de andere dagen om 16u25.
Vrijdagnamiddag is er van 13u30 tot 15u30 toneel voor degenen die geïnteresseerd zijn.

Lessen Schola Prima
 
Frans 6
Wiskunde 6
Biologie, Aardrijkskunde, Geschiedenis 4
Inwijding in het Latijn 1
Nederlands (immersie) 5
Tekenen, Kalligrafie 2
Voorlezen 1
 
 

Schola Prima
Pedagogisch project

Schola Prima bestaat uit één enkele klas (soms in twee verdeeld) met leerlingen van het 3de tot het 6de leerjaar.
De lessen worden elke voormiddag en drie namiddagen per week gegeven. De kinderen krijgen een volwaardig algemeen onderricht. Hun wekelijkse tijdsindeling wordt verrijkt met zes uur Nederlands onder leiding van een Nederlandstalige leerkracht, evenals met één uur Latijn, ter voorbereiding op de Latijn-Griekse humaniora.

Het werk in kleine groepjes stimuleert en stelt elk kind in staat in functie van zijn mogelijkheden te volgen, en de verschillende niveaus binnen een zelfde klas schept een gezonde wedijver die iedereen ten goede komt.


De kinderen hebben geen huiswerk, alleen leerstof als het nodig is.
Ook wordt er veel aandacht geschonken aan creativiteit: de artistieke vaardigheden worden aangemoedigd (teken- en muziekles), en elk jaar wordt er collectief een langdurig creatief project gerealiseerd (het schrijven en het ensceneren van een toneelstuk, het schrijven van een novelle, poëzievoordracht...).